NBA All-Star 2014 Heyecanını Yaşamaya Hazır mısın?

Videoları izle, en kısa zamanda sorulara doğru yanıtları ver! New Orleans All-Star heyecanını yerinde yaşa!

RESMİ KURALLAR

AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş’nin (“Avea“) bu yarışmasına (“Yarışma“) katılmadan önce, lütfen aşağıdaki kuralları dikkatlice okuyunuz. Yarışmaya katılırken burada bahsedilen kurallara bağlı kalmayı kabul edeceğinizden, bu kuralları dikkatli bir şekilde okuyup anlamanız oldukça önemlidir. Söz konusu kuralları kabul etmiyorsanız, lütfen Yarışmaya katılmayınız.

1. UYGUNLUK: Bu Yarışma, resmi olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, 18 yaşını doldurmuş ve “NBA All Star 2014 Ticket Challenge” yarışmasına katılmayı tercih etmiş olan herkese (“Katılımcı”) açıktır. Avea’nın (“Sponsor”) ve NBA’nın, NBA takımlarının, NBA Medya Ortaklıkları LLC, NBA TV, LLC ve NBA Properties A.Ş.’nin (“NBA Kuruluşları”), bu kuruluşların ana şirketleri, iştirakleri, bağlı şirketleri, bölümleri, reklam ve tanıtım ajanslarının çalışanları, yöneticileri ve bu kişilerin birinci dereceden akrabaları (eş, anne, baba, çocuk, kardeş ve kardeşlerinin eşleri) ve evlerinde yaşayan kişiler yarışmaya katılamazlar. Yarışma, Türkiye’nin kanunlarına tabidir.

2. YARIŞMANIN ZAMANI: Yarışma, 14 Ocak 2014 tarihinde başlayıp 22 Ocak 2014 tarihinde sona erer (“Yarışma Süresi”).

3. KATILIM: Yarışmaya katılmak isteyen kişilerin, Avea’nın Facebook sayfasına girerek yarışmayı görüntülemek için “beğen”e tıklamaları gerekmektedir. Kullanıcılar oyunu sadece bir defa oynayabilirler. En yüksek puanı almak için katılımcıların sekiz sorunun hepsini doğru cevaplaması gerekmektedir. Doğru cevaplara ve yanıt süresine göre puan verilecektir. Yarışma yalnızca bireysel katılıma açıktır ve yasal sorumluluklar katılımcılara aittir. Katılımcılar, Avea’nın sunduğu hizmetler ve ürünlerle ilgili bilgi vermek üzere kendileriyle iletişim kurmasına izin vermelidir. Bu sebeple her Katılımcı, isim, soy isim ve telefon numarası bölümlerini içeren iletişim bilgi formunu eksiksiz olacak şekilde doldurmak zorundadır. Katılımcılar ilgili formda verdikleri kişisel bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve söz konusu formdaki herhangi bir eksik ve/veya yanlış bilgiden veya kullanıcılara büyük ödülü kazandıklarının açıklanmasını takip eden 3 (üç) gün, diğer ödüllerin açıklanmasını takip eden 10 (on) gün içerisinde ulaşılamaması gibi durumlardan ötürü Avea’nın sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan ederler.

4. GİZLİLİK: Katılımcılar, işbu kuralları kabul ederek kendileri tarafından yarışmayla ilgili olarak Sponsor’a ve NBA’e sağlanan tüm kişisel bilgilerin saklanacağını ve Yarışma Süresi boyunca Sponsor tarafından işlenebileceğini kabul ve tasdik ederler. Bununla birlikte, Sponsor, kendisine yüklenemeyecek durumlar sebebiyle, üçüncü tarafların yasadışı şekilde Katılımcının cep telefonuna, bilgisayarına ve/veya ilgili kişisel bilgilerine erişiminden / söz konusu bilgileri işlemesinden doğabilecek hiçbir kayıptan / zarardan sorumlu değildir.

5. KAZANANIN BELİRLENMESİ: En kısa sürede tüm soruları doğru olarak cevaplayan kişi, kazanan olarak belirlenecektir. Kazanan Katılımcılar 23 Ocak tarihinde www.facebook.com/avea sayfasında ilan edilecektir. Bir Avea temsilcisi kazananlarla iletişime geçecektir. Kazananlara dair detaylar 23 Ocak tarihinden itibaren Avea Facebook® ve Twitter® sayfasından ilan edilebilir.

6. ÖDÜLLER: Ödüller şu şekildedir:

Avea ile All-Star 2014 Heyecanı ödülleri

1’cilik Ödülü NBA All Star 2014
1. NBA All Star 2014 için iki (2) bilet
2. İki (2) kişinin Türkiye – New Orleans gidiş dönüş uçak biletleri
3. Otelde Konaklama
2’inci – 51’inci 26 Ocak tarihinde Avea’nın düzenleyeceği NBA Viewing Party davetiyesi
52’inci – 61’inci NBA All Star 2014 Tişörtü
7. NBA All-Star 2014 haftasonuna katılma hakkı kazanan kişinin Avea abonesi olması gerekmektedir. Katılım formunda verdiği telefonun Avea hattı olmaması durumunda bir sonraki en yüksek puana sahip kişiye geçilecektir. Yarışmada birincilik ödülünü kazanan kişinin ve yanında götüreceği misafirinin Amerika vizelerinin olması katılımcı sorumluluğundadır. Yarışmada 26 Ocakta düzenlenecek olan NBA Viewing Party’ye katılmaya hak kazananlar 26 Ocak saat 12:00-18:00 arasında Maçkada bulunan Avea Genel Müdürlüğü binasından kimliklerini ibraz ederek parti davetiyelerini alabilirler. Davetiyeler tek kişiliktir. NBA All-Star 2014 T-shirtü kazanan katılımcıların iletecekleri adreslerine tshirtleri kargo yolu ile gönderilecektir. Ödüller devredilemez; Sponsorun kendi takdiri haricinde hiçbir şekilde ikame veya nakit alternatiflerine izin verilmez. Ödüllerin kullanımı ve tüm etkinliklere katılım çerçevesinde tüm riskler kazananlara ait olur ve Katılımcı/Katılımcılar, Sponsoru ve NBA Kuruluşlarını, ödülün kullanımından ve/veya herhangi bir etkinliğe katılımdan doğabilecek tüm olaylardan ve sorumluluklardan masun tutmayı kabul ve tasdik eder. Kazanan Katılımcının misafiri reşit olmayan bir kişi ise, kazananın o kişinin ebeveyni veya yasal vasisi olması gerekmektedir. Tüm kazananların, yarışmayı kazandıklarını Facebook® ve/veya Twitter®’da paylaşmak (Sponsor tarafından uygun olarak belirtildiği şekliyle) da dâhil olmak üzere, Avea’yı tanıtıcı uygun sosyal medya etkinliklerine katılmaları gerekmektedir. Bu Resmi Kurallar içerisinde özellikle belirtilmemiş olan ödülle ilişkili tüm vergiler ve diğer tüm masraflar kazananların sorumluluğundadır. Ödüllerin düzenlenmesi için Sponsorun bir temsilcisi Kazanan ile iletişime geçecektir.

8. KATILIM ŞARTLARI: Yarışmaya katılarak, Katılımcılar tüm uygunluk gereklilikleri de dâhil olmak üzere, bu Resmi Kuralların bağlayıcılığını kabul eder. Katılımcı, bu Yarışmaya kendi adına katılma hakkı ve yetkisine sahip olduğunu veya Yarışmaya bir şirket adına katılıyor olması hâlinde, katılmak ve şirketi bu kurallara tabi tutmak üzere tüm gerekli kurumsal yetkilere sahip olduğunu ve katılımının özgün olduğunu ve katılımını burada belirtilen kurallar uyarınca Sponsora devretme hakkına sahip olduğunu beyan ve temin eder.
Katılımcı, Yarışmaya katılarak, katılımına dair, hiçbir sınırlama olmaksızın telif hakları da dâhil olmak üzere, tüm haklarını, unvanlarını ve çıkarlarını, koşulsuz şekilde Sponsora devreder. Sponsor, tamamen kendi takdiri çerçevesinde, katılımcıların girdiği bilgileri uygun gördüğü veya istenilen amaçlar için, internet sayfasında, bir filmde veya diğer yayınlarda ve sosyal medya kanalları üzerinden (Facebook® ve Twitter® dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde) yayınlamak da dâhil olmak üzere, kullanmak için düzenleme, birleştirme, şeklini değiştirme, tarama, çoğaltma, yayınlama, yayımlama veya diğer şekillerde kullanma (ve diğer kişileri kullanmak üzere yetkilendirme) hakkına sahiptir.
Katılım Sponsorun imajı ile uyumlu olmalı ve herhangi bir kişinin reklam hakkı veya gizlilik hakkına saldıran, zarar veren bu hakları karalayıcı nitelikte veya, Sponsorun kendi takdiri çerçevesinde belirlenen şekilde, herhangi bir kişinin veya kurumun kişisel veya mülkiyet haklarını ihlal edici nitelikte olmamalıdır.
Sponsor (i) hukuka aykırı, müstehcen, küçültücü, iftira içeren, tehdit edici, pornografik, taciz edici, nefret içeren, ırk ve etnik açısından saldırgan veya suç teşkil edebilecek davranışları teşvik edici nitelikteki; (ii) sorumluluk yükleyecek; (iii) şirket reklamı veya taleplerini gönderen veya (iv) bu koşullara uymayan tüm katılımları diskalifiye etme hakkını saklı tutar. Geç, eksik, uygunsuz, hatalı veya yanlış yönlendirilmiş katılım bilgilerinden Sponsor sorumlu değildir.
Avea’nın, Katılımcının Yarışma sonuçlarını herhangi bir şekilde değiştirdiğine dair şüphesi olması ve/veya bu gerçeği ortaya çıkarması hâlinde, Avea ilgili kullanıcıyı hiçbir bildirimde bulunmaksızın yarışmadan diskalifiye edebilir.
Kazanan, ödülü kabul ederek kendi isminin ve işvereninin işyeri adının Sponsor ve NBA kuruluşları tarafından reklam ve tanıtım amaçlarıyla veya Sponsor tarafından bilgilerle bağlantılı olarak belirlenen bir tarafça herhangi bir çevrimiçi ilan da dâhil olmak üzere, yasalarca yasaklanmadığı müddetçe ek bir tazminat ödemeden kullanılması için rızasını bildirmiş olur.
Katılımcı, kendisi ile Sponsor arasındaki bu Yarışmadan doğan ilişkinin, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarınca izin verildiği ölçüde, yalnızca bu Resmi Kurallarda belirtilen şartlar ve bu Resmi Kurallarda atıfta bulunularak dâhil edilen tüm belge ve anlaşmalarca düzenlendiğini kabul eder.

9. SORUMLULUK SINIRLAMASI: KATILIMCILAR KANUNLARCA İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE, AVEA’YI VE NBA KURULUŞLARINI VE BUNLARIN ANA ŞİRKETLERİNİ, İŞTİRAKLERİNİ, BAĞLI ŞİRKETLERİNİ, BÖLÜMLERİNİ, REKLAM V E TANITIM AJANSLARINI, ÇALIŞANLARINI, GÖREVLİLERİNİ, YÖNETİCİLERİNİ VE HİSSEDARLARINI (TOPLUCA “İLGİLİLER”) BU YARIŞMAYA KATILIMIN VEYA VERİLEN ÖDÜLÜN KABUL EDİLMESİNDEN, ALINMASINDAN VEYA KULLANIMINDAN VEYA YANLIŞ KULLANIMINDAN VEYA ÖDÜLLE İLGİLİ HERHANGİ BİR ETKİNLİĞE KATILIMDAN DOĞAN KİŞİSEL YARALANMA VEYA ÖLÜM DE DÂHİL OLMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR İDDİADAN, EYLEMDEN, YARALANMADAN, KAYIP VEYA ZARARDAN MUAF TUTMAYI, TAZMİN ETMEYİ VE MASUN TUTMAYI KABUL EDER.
BU SORUMLULUK SINIRLAMASI, KANUNLARCA İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE DOĞRUDAN, DOLAYLI VE BİR SEBEP SONUCU OLUŞAN ZARARLAR, VERİ, GELİR VEYA KÂR KAYBI, MÜLKE ZARAR GELMESİNDEN DOĞAN KAYIP VE ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN TÜM TALEPLERİ DÂHİL OLMAK ÜZERE (ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN) TÜM ZARARLAR İÇİN GEÇERLİ OLAN KAPSAMLI BİR SINIRLAMADIR. KATILIMCILAR, SPONSORUN YARIŞMAYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR BEYAN, TAAHHÜT VEYA GARANTİDEN ÖTÜRÜ HİÇBİR ŞEKİLDE YASAL, SARAHATEN VEYA ZIMNEN, (ZIMNİ TİCARİ GARANTİLER, ZAPTA KARŞI TEMİNATLAR VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK TEMİNATLARI DA DÂHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) HUKUKEN VEYA FİİLEN SORUMLU VEYA YÜKÜMLÜ OLMADIĞINI VE TUTULMADIĞINI KABUL EDER.
YUKARIDA BAHSEDİLENLERİN GENELLİĞİNİ SINIRLANDIRMAKSIZIN, SPONSOR İNTERNET SAYFASINA İLİŞKİN HİÇBİR AÇIK VEYA ZIMNİ BEYAN VEYA TAAHHÜTTE BULUNMAZ VE SPONSOR SÖZ KONUSU SİTEDE OLUŞAN HERHANGİ BİR KESİNTİNİN VEYA HATANIN SONUÇLARINDAN SORUMLU TUTULMAZ.

İlgililer, Sponsorun kendisinden, kullanıcılardan veya bu kampanyayla ilgili veya bu kampanyada kullanılan veya kampanya ile bağlantılı ekipman veya programlamadan veya girilen bilgilerin işlenmesi sırasında doğan ve kullanıcının sistemine zarar verebilecek veya Katılımcının katılma olanağını sınırlandıracak teknik veya insan hatasından kaynaklanmış olabilecek teknik, donanım veya yazılım arızalarından, kayıp veya erişilmeyen ağ bağlantılarından, internete erişim probleminden, hileli, tamamlanmamış, çarpıtılmış, kayıp veya ertelenen bilgisayar iletilerinden veya girilen bilgilerin yanlış olarak deşifre edilmesinden sorumlu tutulmaz.
Sponsor, mahkeme kararına göre, Yarışmanın herhangi bir kısmında elektronik veya elektronik olmayan onaysız bir değişiklik yapıldığına dair herhangi bir şüphenin veya kanıtın bulunması veya bir virüsün, yazılım hatasının, yetkisiz insan müdahalesinin, hilenin veya diğer sebeplerin, Yarışmanın idare edilmesini, güvenliğini, eşitliğini veya bütünlüğünü ve uygun şekilde gerçekleştirilmesini engellemiş veya bozmuş olması hâlinde, önceden bildirimde bulunmaksızın her an Yarışmanın bir kısmını veya tümünü iptal etme veya durdurma hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda, Sponsor tüm şüphelenilen katılımları iptal edebilir ve ödülü iptal tarihine dek gönderilmiş olan diğer tüm uygun katılımlar arasından bir tanesine verebilir. Sponsorun, bu Resmi Kurallardan herhangi birini uygulayamaması, herhangi bir diğer hükümden feragat edilmesine yol açmaz. Sponsor, bu Resmi Kuralları ihlâl eden Katılımcıları diskalifiye etme hakkını saklı tutar. Bir Katılımcının diskalifiye edilmesi durumunda, Sponsor o Katılımcının, Yarışmaya katılmak için uygunluğunu iptal etme hakkını saklı tutar.
10. Tüm katılımcılar yarışmaya katılarak bu Resmi Kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.
11. Kampanyanın, Facebook ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Facebook, olası problemlerden sorumlu tutulmaz.

1 Yorum

  1. 2018 yılında da en çok çekiliş sizlerden bekliyoruz saygın site kampanyamerkez.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir