Türkiye, Kinder Çocuklarını Seçiyor

Türkiye, Kinder Çocuklarını Seçiyor
Büyük heyecan başlıyor! Kinder, Türkiye çocuklarını seçmeye hazırlanıyor. Siz de çocuğunuzun fotoğrafını yarışmaya gönderin, bebeğiniz Kinder Türkiye yüzü olma şansı yakalasın!
Kinder Kampanya Videosu
TÜRKİYE KİNDER ÇOCUKLARINI SEÇİYOR” FERRERO ÇIKOLATA VE TARIM ÜRÜNLERI DIŞ TICARET VE SAN. A.Ş tarafından 11.11.2013 – 13.01.2014 tarihleri arasında düzenlenen ve online katılım yapılacak dijital bir yarışmadır. “TÜRKİYE KİNDER ÇOCUKLARINI SEÇİYOR” yarışmasına sadece Kinder Chocolate Türkiye Facebook sayfası http://www.facebook.com/kinderChocolateTurkiye üzerinden katılım yapılabilecektir. “TÜRKİYE KİNDER ÇOCUKLARINI SEÇİYOR” yarışmasına katılacak yarışmacılar, 03-12 yaş aralığındaki çocuklarının kendi tercih ettikleri bir fotoğrafını, 11.11.2013-13.01 2014 tarihleri arasında yarışma sayfasına yükleyerek yarışmacı olacaklardır. Katılım süresi sonunda 14.01.2014 – 08.02.2014 tarihleri arasında yer alacak değerlendirme döneminde, yarışmacıların yükledikleri fotoğraflar yarışma sayfasını ziyaret edenler tarafından oylanacaktır. Kız ve erkek yarışmacılar olarak iki ayrı grupta ele alınacak yarışmacılardan en yüksek puanı alan 5 kız ve 5 erkek aday, jürinin değerlendirmesine sunulacak ve jüri tarafından “Kinder Türkiye Çocuğu” olarak seçilecek 1 kız ve 1 erkek aday, 11.02.2014 tarihinde Kinder Chocolate Türkiye Facebook sayfasında açıklanacaktır. Kazanan Kinder Türkiye çocuklarının yarışmacı olarak yarışmaya katılan ebeveynleri ile facebook hesapları üzerinde irtibata geçilecek ve çocukları ile birlikte 11.01.2014-21.01.2014 tarihleri arasında fotoğraf çekimine davet edileceklerdir.
Kazanan çocukların burada çekilecek resimleri, Eylül 2014’ten itibaren satışa sunulacak Kinder Chocolate ambalajlarının üzerinde yer alacaktır. Bu ambalajların ne kadar süre ile satışta kalacağı kararı Ferrero’nun tasarrufunda olacaktır. Jürinin değerlendirilmesine sunulmuş olan diğer 8 adaya ise Kinder Chocolate markalı el radyosu hediye edilecektir. Bir kişi bir defadan fazla ödül kazanamaz. Kazanan yarışmacılarla facebook hesapları üzerinden irtibata geçilecek ve irtibat bilgileri temin edilerek ödülleri kendilerine ulaştırılacaktır.
Birden fazla çocuğu adına yarışmaya katılmak isteyen bireylerin, her bir çocuk için ayrı hesap açarak katılımı gerekmektedir. Yarışmacı olarak katılacak bireyler, yarışmaya yükledikleri fotoğrafta yer alan çocuğun iki doğal ebeveyninden biri veya yasal velisi olmalıdır. Yarışma tarafından gerekli görüldüğü takdirde istek üzerine bu ilişkiyi kanıtlayacak belgelerin sunulması talep edilebilir ve gerekli belgelerin sunulmaması halinde katılım geçersiz sayılır. Aynı doğrultuda, yarışma sonunda “Türkiye Kinder çocuğu” seçilmiş çocukların fotoğrafları ile yarışmaya katılmış olan kişinin, çocuğun doğal ebeveynlerinden biri olmamasının anlaşılması durumunda kazanılmış haklar geçersiz sayılacaktır. Tüm yarışmacılar bu şartı kabul etmiş sayılır. Yarışmacı hem çocuğunun hem de çocuğunun diğer doğal ebeveyninin, çocuğun isim ve fotoğrafının Ferrero ürünleri iletişim materyallerinde yer almasından rahatsızlık duymayacağından emin olması gerekmektedir. Diğer ebeveyn veya çocuğun rızasından emin olunamadığı durumlarda yarışmaya katılmamalıdır. Ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık veya itiraz durumunda Ferrero Türkiye hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz. Yarışmacılar, yarışmayı kazandıkları takdirde çocuklarının isim ve fotoğraflarının belirli bir sure boyunca Kinder Chocolate ambalajları ve internet, basın, TV vb. mecralarda yayınlanacak ilgili Ferrero iletişim materyallerinde kullanılacağını peşinen kabul etmiş sayılır.
Yarışma Jürisi üyeleri ; Azmi Gümüşlüoğlu – Ferrero Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü, Massimo Guaniai- Ferrero Türkiye Pazarlama Müdürü, Özgün Özel- Ferrero Türkiye Kinder Grubu Ürünü Müdürü’dür. 18 yaşından küçük olanlar, FERRERO ÇIKOLATA VE TARIM ÜRÜNLERI DIŞ TICARET VE SAN. A.Ş, 911İSTANBUL REKLAM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ., STARCOM MEDIAVEST GROUP TÜRKİYE ve MTA REKLAM PRODÜKSİYON ve ORGANİZASYON DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. çalışanları ve çalışanlarının yakınları düzenlenen yarışmaya katılamazlar, katılmış olsalar dahi kazanmaları halinde sonuç geçersiz sayılır. Ferrero Türkiye, gerekli görmesi halinde ödül sistemini ve şartlarını tek taraflı olarak ve bildirim yükümlülüğü olmaksızın değiştirebilir veya tamamen kaldırabilir. “TÜRKİYE KİNDER ÇOCUKLARINI SEÇİYOR” yarışması ödül uygulaması Milli Piyango mevzuatı kapsamında çekiliş vasfı taşımaz, izne tabi olan bir mahiyet arz etmez. “TÜRKİYE KİNDER ÇOCUKLARINI SEÇİYOR” yarışmasına katılan yarışmacılar sadece kendi facebook kişisel hesabı ile katılım yapabilir. Katılımcılar “TÜRKİYE KİNDER ÇOCUKLARINI SEÇİYOR” yarışmasına, bir başka Facebook kullanıcısının profilini kullanarak katılamaz. Böyle bir durumun tespiti halinde Ferrero Türkiye ilgili yarışmacının katılımını geçersiz sayma ve engelleme hakkına haizdir. Bu durumda katılımcı, yarışmaya tekrar girmeyeceğini ve eğer o ana kadar varsa oyunda topladığı puan veya hak kazandığı ödül veya ödülleri herhangi şekilde talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Yarışma katılımcılarının ahlaka aykırı, Ferrero Türkiye tarafından sakıncalı bulunan ve yasalara aykırı şekilde fotoğraf kullanmaları yasaktır ve bu gibi kullanımlardan kaynaklanan tüm yasal sorumluluk katılımcıya aittir. Hukuka, yasalara veya ahlaka aykırı yahut sakıncalı bulunan fotoğraf veya benzer görsellerin yahut katılımcı isimlerinin kullanılması halinde, ilgili içerikler sayfa yöneticileri tarafından kaldırılacak, ilgili katılımcıların yarışmaya erişimi engellenecek ve söz konusu kullanımı yapan profil bilgileri Facebook sitesi yönetimine bildirilecektir. Ferrero Türkiye,yarışma vasıtasıyla temin edilen bilgileri gerekli durumlarda iletişim ve promosyon duyuruları amacıyla kullanabilir, ancak bu bilgileri işlemeyecek, değiştirmeyecek ve katılımcıların kişisel verilerinin gizliliğini ihlal eder herhangi bir eylem yahut işlemde bulunmayacaktır. “TÜRKİYE KİNDER ÇOCUKLARINI SEÇİYOR” yarışması, katılımcılardan “Hiçbir koşul altında” para talep etmez. “TÜRKİYE KİNDER ÇOCUKLARINI SEÇİYOR” yarışması, katılımı tamamen ücretsiz bir yarışmadır. Bu sebeple katılımcılar arasında hesap bilgileri, puan veya ödül uygulaması kapsamında yapılan her nevi işlem, sözleşme, devir veya benzeri yükümlülük doğuran anlaşmalar geçersiz olup Ferrero Türkiye’ye karşı hiçbir hal ve şart altında ileri sürülemez.

Türkiye, Kinder Çocuklarını Seçiyor
Türkiye, Kinder Çocuklarını Seçiyor
“TÜRKİYE KİNDER ÇOCUKLARINI SEÇİYOR” yarışması tarafından kullanıcı, üye ve ziyaretçilere sunulan her nevi içerik, materyal, döküman, bilgi, grafik, tasarım, ürün, yazılım, güncelleme ve diğer benzer servisler Ferrero Türkiye’nin inhisari mülkiyetinde ve Fikir ve Sanat Eserleri ve ilgili mevzuat gereğinde yasal olarak korunmaktadır. Ferrero Türkiye tarafından hazırlanıp sunulan bu yarışma ve yarışma içi uygulamalarla bağlantılı servis hizmetlerini kullanan, bunlardan istifade eden veya bunlara erişmeye çalışanlar, kişisel her nevi girişim ve sorumluluklarının işbu bildirim ile farkında sayılacaklardır. Facebook üzerinden yürütülecek “TÜRKİYE KİNDER ÇOCUKLARINI SEÇİYOR”yarışması ile ilgili olarak kullanıcı hesabının aktif ve erişilebilir olmasından, katılımcının Facebook hesap ve profili ile ilgili olarak web sitesi tarafından sunulan altyapıdan veya kullanıcıdan kaynaklanan her nevi aksaklık sadece katılımcı yahut üyenin sorumluluğundadır. İşbu sebeplerden ötürü Ferrero Türkiye’ye karşı herhangi bir talepte bulunulamaz.
TÜRKİYE KİNDER ÇOCUKLARINI SEÇİYOR” yarışması ile bağlantılı olarak Ferrero Türkiye’nin iş veya proje ortağı olan 3. kişi veya işletmeler tarafından
üyeye/ kullanıcıya/oyuncuya/ziyaretçiye, yeni oyunlar, kampanyalar ve benzeri amaçlı bilgilendirme ve tanıtımların e-mail ve/veya SMS yoluyla yapılması anılanların bilgi, onay ve kabulü dahilinde yapılmış sayılır. Katılımcılar, yarışmaya katıldıklarında, kendilerine bu maddeye konu e-mail ve SMS bildirimlerinin veya tanıtımlarının yapılmasının kişisel verilerinin ihlali, saldırgan reklam veya saldırgan pazarlama mahiyeti arz etmeyecek şekilde kendi muvafakatleri ve rızaları ile yapıldığını kabul etmiş sayılırlar. Yarışma içerisinde katılımcılar tarafından herhangi bir surette yasalara veya ahlaka aykırı görseller yahut benzer içeriklerin kullanılması halinde ilgili kullanıcının IP ve diğer bilgileri talep halinde Cumhuriyet Savcılıkları ve Emniyet Birimlerinde usulüne uygun başvurulara istinaden paylaşılabilir. Ferrero Türkiye ile yarışma katılımcıları arasında yarışma ile ilgili olarak husule gelebilecek her nevi uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleri yetkilidir.
Tüm katılımcılar yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılır.

Etiketler: ,

Bu yazı için 1 yorum yapıldı:

  1. Tubanur Dereli dedi ki:

    2018 yılında da en çok çekiliş sizlerden bekliyoruz saygın site kampanyamerkez.com

Yorum Yaz