Akbank Sanat Dostu Kampanyası

Akbank Sanat Dostu Kampanyası
Akbank Sanat Dostu kampanyası ile puanları toplayın, etkinlikleri en güzel yerden izleyin.

“Akbank Sanat Dostu’ kampanyası, Akbank tarafından düzenlenmektedir.

Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, işbu Uygulama’nın kurulması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında Akbank ile Facebook arasında sponsorluk, destek ve/veya benzeri hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır.

Projeye katılım koşulları www.akbanksanatdostu.com (“Web Sitesi”) internet adresinde bulunmaktadır. Web Sitesi’ne giriş yapan herkes aşağıdaki katılım koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

Web Sitesi’nde katılımcılar iletişim bilgileri, anket ve sanata dair çoktan seçmeli soruları cevaplayarak, 100 puan barajını aştıktan sonra, etkinliklere ücretsiz katılım için çekiliş hakkı kazanıyor.

Katılımcı sırasıyla, iletişim bilgilerinin yer aldığı formu doldurduğunda 30 puan, 5 adet anket sorusunu yanıtladığında 20 puan, sosyal medya hesaplarıyla bağlandığında; Twitter için 10, Facebook için 10 puan olmak üzere, 20 puan kazanıyor. Bir sonraki sanata dair çoktan seçmeli soruların yer aldığı bölümde ise doğru olarak cevapladığı her soru başına 5 puan kazanıyor.

90 puana ulaşan katılımcı, 5 arkadaşını Facebook üzerinden uygulamaya davet ederek 10 puan daha kazanabiliyor veya çoktan seçmeli soruları cevaplamaya devam edip puanlarını artırabiliyor.

Tüm bu adımları tamamlayarak uygulamada 100 puan barajını aşan kullanıcılar, Akbank Sanat Dostu Web Sitesi üzerinde yer alacak etkinliklere ücretsiz bilet için çekiliş hakkı kazanıyor.

Katılım Koşulları

 • Katılım ücretsizdir.
 • Eksik bilgi ile katılım yapan tüketicilere çekiliş hakkı verilmeyecektir.
 • 100 puana ulaşan katılımcılar, çekiliş hakkı kazanmak istediği etkinliği kendisi seçecektir.
 • Katılımcı bir etkinlik için sadece bir çekiliş hakkı kazanabilir.
 • Katılımcı kazandığı puanla birden fazla etkinlik için çekiliş hakkı alabilmektedir.
 • Çekilişle bilet kazanacak kişi sayısı etkinliğe göre değişmektedir, etkinlik için kaç kişinin hediye bilet kazanacağı etkinlik sayfasında belirtilmiştir.
 • Etkinlikler için çekiliş sonuçları www.akbanksanatdostu.com Web Sitesi üzerinden duyurulacaktır.
 • Kazanılan hediye biletler devredilemez ve nakde çevrilemez.
 • 18 yaşından küçük olanlar kampanyaya katılamazlar, katılmış olsalar dahi ödül kazanmaları halinde bu ödüller verilmez.
 • Ödüle konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.
 • Akbank ve projenin geliştirilmesinde çalışmış ajans çalışanları, onların birinci derece akrabaları uygulamaya katılamaz, katılmış olsalar dahi ödül kazanmaları halinde ödülleri teslim edilmez.
 • Akbank, hile yaptığı tespit edilen kullanıcıları yarışma dışı bırakma hakkını saklı tutar.
 • Her kullanıcı, formda yer alan bilgilerinin doğruluğunu teyit etmek durumundadır. Ödül kazanan kullanıcılara ödüllerinin teslim edilebilmesi için kullanıcıların bilgi formunda iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak belirtmesi gerekmektedir.
 • Farklı Facebook profili bilgileri, farklı cep telefonu, farklı adres bilgileri ile sisteme giriş yapan kişiler IP adresleri aracılığı ile tespit edildiği takdirde Akbank bu hesapların kullanıcılarını diskalifiye etme hakkını saklı tutar.
 • Projeye kayıt olunan isim ve soyadı, kimlik üzerinde de aynı olmalıdır.
 • Akbank, yarışmanın sonunda kazananların isimlerini dilediği yazılı ve dijital mecrada (TV, internet, dergi, tanıtım malzemesi vs.) reklam, tanıtım ve sair amaçlarla süresiz olarak yayınlayabilir.
 • Kullanıcılar, Akbank’a açıkladıkları içeriklerin yasaların izin verdiği her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda Akbank’ın münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Kullanıcılar, Web Sitesi dâhilinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, Akbank’ın ve/veya üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedir.
 • Kullanıcılar diğer kullanıcıların projeden faydalanmasını ya da projeyi dilediği gibi kullanmasını engellememeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Kullanıcılar virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiçbir bilgi, yazılım (Spam, virüs, trojan ve benzeri türden programlar) ya da başka bir içeriği siteye gönderemez. Aksi halde doğacak zarardan ötürü Akbank, ilgili kullanıcıya yönelteceği maddi manevi tüm tazminat haklarını saklı tutar.
 • Akbank, sitenin ve verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Akbank, özellikle önüne geçemeyeceği durumlar, yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler (örneğin doğal afet), üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, Akbank kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere benzeri sebepler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 • Akbank dilediği zaman bu koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutacaktır.
 • İhtilaf vukuunda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Etiketler: ,

Yorum Yaz