Uğur Derin Dondurucu Anneler Günü Kampanyası

Uğur Derin Dondurucu Anneler Günü Kampanyası

Uğur Derin Dondurucu Anneler Günü Kampanyası#AnnemBenimUgurum ile en mutlu “an” larınızı ölümsüzleştirmeye ne dersiniz?
Hemen katıl, Uğur Çevreçi Hediye Paketi Senin Olsun.

ANNEM BENİM UĞUR’ UM “ SELFİE YARIŞMASI KATILIM ŞARTLARI

“ Annem Benim Uğur’um “ Selfie yarışması, Uğur Soğutma Makinaları San. ve Tic. A.Ş. tarafından, sosyal ağ Facebook’ta mevcut bir uygulama üzerinde düzenlenecek olup; katılım şartları ile sair koşullar işbu metinde düzenlenmiştir.

Beni nasıl bir yarışma bekliyor?

• İşbu Yarışmaya katılım başvurusu; 8/5/2014Tarihinden itibaren üç (3) hafta süre ile yapılabilecektir.Üç haftalık sürenin son günü saat 17:00 den itibaren katılım başvurusu kabul edilmeyecek, herhangi bir başvuru yapılması halinde bahsi geçen başvuru geçersiz sayılacaktır.
#AnnemBenimUgurumetiketi ile annesi ile fotoğrafını uygulamaya yükleyip, uygulamaya kayıt yapan kullanıcılar tarafından en çok oy alan 20kişi, yarışma jürisi tarafından değerlendirilir. Jüri tarafından belirlenen ilk 10 katılımcıdan birinci Uğur UCF 150 SSL Derin Dondurucu, ikinci Uğur UCF 160 L Derin Dondurucu, üçüncü Uğur MWO 20 Mikrodalga Fırın, son 7 katılımcı ise “Uğur Çevreci Hediye Paketi” kazanır. “ Uğur Çevreci Hediye Paketi “ içerisinde; usb bellek, ajanda, takvim, tohumlu kalem, mousepad ve Uğur Şirketler Grubu tanıtım kitapçığı bulunmaktadır. Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş. dilediği zaman herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak bahsi geçen paket içeriğini değiştirme, azaltma ve veya arttırma hakkına sahiptir.
• Her katılımcı yalnızcabir (1) adet fotoğraf ile Yarışmayakatılabilir.Katılımcının birden fazla fotoğraf ile başvuruda bulunması halinde yalnızca ilk fotoğraf değerlendirmeye alınacak, ilk fotoğraftan sonra yüklenen fotoğraflar ile yapılan başvurular geçerlilik taşımayacaktır.

Puanlama nasıl olacak?

• Başvuru süresinin sona ermesini takiben 3 gün içerisinde, başvuruda bulunan kişilerin fotoğrafları, jüri tarafından incelenecek; yarışma koşullarına, yasal düzenlemelere, ahlaka aykırı olan ve veya jüri tarafından uygun bulunmayan fotoğraflar onaylanmayacak, yarışmaya dahil edilmeyecektir. Jüri tarafından onaylanan fotoğraflar, ilgili Facebook uygulamasında yayımlanacak ve oylamaya sunulacaktır. Facebook sayfasındaki uygulamaya girip kayıt olan kullanıcılar tarafından oy verilebilecektir. Oylama; 7 gün boyunca devam edecek olup, 7. günün sonunda saat 17:00 itibariyle oylama sona erecektir.
En çok oyu alan ilk 10 kişiye, yukarıda içeriği açıklanmış olan ödüllerişbu koşullara uygun olarak verilir.

Gizlilik ve Diğer Yarışma Kuralları

• Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş.herhangi bir bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman tek taraflı olarak işbu yarışmayı durdurma, duraklatma, yeniden başlatma, yarışma koşullarında dilediği zaman ve şekilde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapma, Hediye Paketi içeriğinde tek taraflı herhangi bir şekilde değişiklik yapma ve veya benzeri edimlerde bulunma hakkına sahiptir.
• Uğur Soğutma Mak. San ve Tic. A.Ş.nin yarışma boyunca, yarışma sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde bilgisayar teknolojilerini kullanarak hile yaptığından şüphe edilen, tespit edilen ya da haksız yollardan kazanç elde edilen işlemleri ve/veya yarışmacıları tespit etmesi durumunda; yarışmacıların o güne kadarki bütün kampanya verilerini, ödül haklarını hiçbir uyarı yapmadan iptal etme ve/veyabu kişiler hakkında yasal işlem başlatma hakları mevcuttur. Bahsi geçen sebeplerle Uğur Soğutma Makinaları San. ve Tic. A.Ş. nin maddi manevi herhangi bir zarara uğraması durumunda Uğur Soğutma Makinaları San. ve Tic. A.Ş. bu zararı, zarara sebebiyet veren yarışmacı ya da yarışmacılardan tazmin etme hakkına sahiptir. İşbu maddede yer alan edimlerde bulunan yarışmacılar, kazananlar listesinde yer alsalar dahi, bütün kampanya verileri silinecek ve hediye paketi kazanma hakları ortadan kalkacaktır. Bahsi geçen yarışmacılar bu sebeple Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş. den herhangi bir tazminat veya sair talepte bulunamayacaklardır.
Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş. tarafından; herhangi bir yarışmacının, yarışma koşullarını ihlal ederek herhangi bir yolla hile yaptığı tespit edilir ise; işbu yarışmacı herhangi bir ihtara gerek olmaksızın derhal yarışmadan diskalifiye edilecektir. Ayrıca, o tarihe kadar kazanmış olduğu herhangi bir ödül mevcut ise bu ödül kendisinden geri alınarak, hakkında hukuki ve cezai işlem başlatılacaktır.
• Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş. bu yarışmaya katılım esnasında ve yarışma süresince, yarışmacıların kişisel bilgisayarları ve veya İnternet erişimlerinden ve veya her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması vb…) oluşabilecek problemlerden ve veya söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz.
• İşbu yarışma kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta, Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş.’ninyarışmaya ilişkin belge, bilgi ve kayıtları esas alınarak delil kabul edilecektir. Uyuşmazlıkların çözümünde yasal yollara başvurulmasını gerektirecek bir durumun oluşması halinde Nazilli ve İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
• Kazanan yarışmacıların Hediye paketini teslim alabilmeleri için, teslim sırasında, yarışma kayıtlarındaki bilgilerin doğruluğunun ispatı amacıyla, üzerinde TC Kimlik Numarasının bulunduğu geçerli nüfus cüzdanını ibraz etmeleri gerekmektedir. Belirtilen şekilde kimlik ibraz etmeyen yarışmacılar Hediye Paketi kazanmış olsalar bile diskalifiye olarak ödül haklarını kaybedeceklerdir. İbraz edilen kimlikte yer alan bilgiler ile yarışma kayıtlarında yer alan bilgilerin birbiriyle uyuşmaması halinde teslim gerçekleştirilmeyecek, yarışmacı ödül hakkını kaybedecektir. Bu hallerde yarışmacı, Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş. den herhangi bir hak ve veya tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.
• Yarışmanın kazananıhediye paketinin nakit karşılığını talep edemez, kazandığı hediye paketini değiştiremez, hakkını devredemez ve/veya satamaz.
• Yarışmaya katılan herkes yarışma koşullarını okumuş, anlamış ve peşinen kabul etmiş sayılır.
• Aralarında 1. Derece kan bağı bulunan bireyler arasından yalnızca 1 ( bir ) kişi ödül kazanma hakkına sahiptir. 1. Derece kan bağına sahip biden fazla yarışmacının ödül kazanmış olduğunun tespiti ile, diğerlerinden daha yüksek oy oranına sahip olan yarışmacı ödülü kazanmış sayılacak, diğerleri ödül hakkını kaybedeceklerdir. İşbu maddede yer alan düzenleme uyarınca ödül hakkını kaybeden kişi veya kişiler Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş. den herhangi bir hak ve veya tazminat talebinde bulunmayacaklarını peşinen kabul beyan ve taahhüt ederler.
• Yarışmaya katılan herkes, işbu metinde yer alan hükümlerin tamamını peşinen kabul etmiş sayılır. Yarışmaya, Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş. ve veya grup Şirketlerinin herhangi birinin bünyesinde çalışanlar ile bahsi geçen çalışanların birinci dereceden yakınları ve/veya vekilleri/temsilcileri ve Adjans Tanıtım Reklam Eğitim ve İnt. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. çalışanları ve bahsi geçen çalışanların birinci derecen yakınları katılamazlar. İşbu maddede tanımlanan şahıslar Yarışmaya katılmış olsalar dahi, maddede yer alan koşulların varlığının tespiti ile derhal yarışmadan diskalifiye edilirler, ödül kazanmış olmaları halinde ise ödülü teslim alma hakkını kaybederler. İşbu maddede yer alan düzenleme uyarınca ödül hakkını kaybeden kişi veya kişiler ve veya yarışmadan diskalifiye edilen kişi veya kişiler Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş. den herhangi bir hak ve veya tazminat talebinde bulunmayacaklarını peşinen kabul beyan ve taahhüt ederler.

Etiketler: ,

Bu yazı için 1 yorum yapıldı:

  1. Ayhan Furkan Özar dedi ki:

    İndirimler ve kampanyalar konusunda ben başka site tanımam. En iyisidir kampanyamerkez teşekkür ederim değerli dostlar

Yorum Yaz