Ülker’den Geleceğin Yıldızları Soruyor Kampanyası

Ülker’den Geleceğin Yıldızları Soruyor Kampanyası

Ülker, yapmış olduğu kampanya ile katılımcılara 3 Milli Takım forması ve 3 imzalı futbol topu hediye ediyor!

Ülker'den Geleceğin Yıldızları Soruyor Kampanyası
Her Soruda 3 Milli Takım Forması veya 3 İmzalı Futbol Topu Kazanma Şansı
Uygulamaya katılmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Katılım Koşulları

 • http://www.facebook.com/Ulker adresli internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek Geleceğin Yıldızları Soruyor adlı soru cevap uygulaması, Yıldız Holding A.Ş. tarafından düzenlenmektedir.
 • Yarışma 21.06.2013 tarihinde başlayıp, 11.07.2013 tarihinde sona erecektir. Katılımcılar, yarışmanın bitiş tarihinin Yıldız Holding A.Ş. tarafından, gerekli görüldüğü taktirde değiştirilebileceğini kabul etmiş sayılırlar.
 • 18 yaşından küçük olanların bu yarışmaya katılabilmek için ebeveynlerinden yazılı izin almış olmaları gerekmektedir. Yıldız Holding A.Ş. 18 yaşından küçüklerin, yarışmaya velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmaları ve/veya katılmalarından sorumlu tutulamaz. Velilerinden izin almayan 18 yaşından küçük kişiler yarışmaya katılamaz, katılsalar dahi ödül kazanamazlar.
 • Yarışmaya sadece bireysel kullanıcılar katılabilir. Bir kurum, kuruluş, topluluk ya da internet sitesi adına/adıyla kampanyaya katılan kullanıcılar ödül kazanamaz ve kesinlikle hak iddia edemezler.
 • Yarışma mekanizması, katılımcıların kendi Facebook hesaplarından uygulamaya izin vermesi ve sonrasında çıkan soruyu cevaplayıp karşılarına çıkan formu doldurmaları şeklindedir. Kazanalar doğru cevap verenler arasında yapılacak çekilişlerle belirlenecektir.
 • Yarışma ödülü Türk Milli Takım forması ya da Futbol topudur, uygulama içinde sorulan sorudan önce ilgili hediye kişilere video yoluyla gösterilir.
 • Yıldız Holding A.Ş. verilecek ödülleri ve/veya içeriklerini yarışma süresinde dilediği zamanda ve önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Yıldız Holding A.Ş., şaibe gördüğü durumlarda kazananların hakkını geri alma yetkisine sahiptir.
 • Kazanılan ödül başkasına devredilemez ve/veya ödüllerin nakit karşılığı talep edilemez.
 • Belirtilen şartlarda, Yıldız Holding A.Ş. tarafından verilecek ödül kazanma şansı yakalayan kişiler, http://www.facebook.com/Ulker/notes adresinde ve yarışmanın bitmesini takip eden 5 gün içinde ilan edilecektir. Yıldız Holding’ in kazananlar ile birebir bağlantıya geçme zorunluluğu yoktur. Tüm yarışmacıların kazanan açıklamalarını ilgili web adreslerinden takip etmeleri kendi sorumluluklarındadır. Yıldız Holding tarafından gönderilebilecek herhangi bir epostanın/mesajın/özel mesajın kazananlar tarafından herhangi bir şekilde alınamaması durumunda Yıldız Holding hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 • Katılımcılar soruya cevap verdikten sonra çıkan formu eksiksiz ve doğru olarak doldurmakla yükümlüdür. Kazanan kişilerin ödülleri formda doldurulan bilgiler üzerinden gönderilecektir.
 • Katılımcı, kendisinden başka hiçbir kişinin, kurumun, kuruluşun gizlilik hakkını, kişilik haklarını ya da yayın haklarını ihlal eden, fikri ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde korunan hiçbir bilgi veya görsel materyali iletemez. Yasal yükümlülük doğuran durumlarda, videoyu yükleyen/gönderen; her türlü bilgiyi/belgeyi paylaşan kişi/kişiler münhasıran sorumlu olacaklarını ve Yıldız Holding’in bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul ederler.
 • Katılımcılar, kampanya kapsamında verdiği kişisel bilgilerin, görüşlerin ve materyallerin Yıldız Holding.A.Ş. tarafından kayıt ve muhafaza edilmesine, bilgi, görüş ve fikirlerin tamamının ya da bunlardan Yıldız Holding.A.Ş.’nin seçeceği bir kısmının aynen ya da değiştirilmek suretiyle Yıldız Holding A.Ş.’nin dilediği şekilde kullanılmasına ya da kullanılmamasına muvafakat ettiklerini ve bunlara itiraz etmeyeceklerini ve bunun karşılığında her ne ad altında olursa olsun hiçbir bedel talep etmeyeceklerini, kesin olarak ve geriye dönülemez surette kabul ve taahhüt ederler.
 • Katılımcılar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran katılımcıyı bağlayacaktır.
 • Tüm katılımcılara eşit koşullarda yarışma hakkı sağlamak amacıyla kullanıcılar, aynı cep numarası, e-posta adresi ve isim ve soyadı ile yarışmaya katılamazlar. Aynı/yakın/benzer adres ve kimlik bilgilerine sahip birden fazla kazanan olduğunda bunların tamamının ya da bir kısmının kampanya katılımları iptal edilebilir.
 • Kampanya için hizmet veren firmaların çalışanları ve Yıldız Holding A.Ş. çalışanları ödül kazanamaz. Katılıp kazansalar dahi kendilerine ödül verilmez.
 • Yıldız Holding A.Ş.’nin kampanya boyunca, kampanya sonuçlarını olumsuz etkileyecek şekilde bilgisayar, internet teknolojilerini kullanarak hile yapıldığını ya da her ne şekilde olursa olsun haksız yollardan kayıt oluşturulduğunu tespit etmesi durumda, ilgili katılımların hiçbir uyarı yapmadan iptal etme hakkını saklı tutar.
 • Yarışma boyunca ve sonrasında öngörülmemiş açıklar yoluyla veya herhangi bir şekilde haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcılar, yarışma sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde hile yaptığı tespit edilen ya da haksız yollardan elde edilen her türlü işlem veya kazanılan ödülleri tespit etmesi durumunda, yarışmacının bütün yarışma verilerini, ödül hakkını, üyeliğini hiçbir uyarı yapmadan iptal etme, kazananı değiştirme hakkına sahiptir. Ayrıca, bu kişiler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
 • Katılımda sunulan kimlik ve adres bilgilerinin doğruluğu, yeterliliği ve ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Katılımda, kampanya sayfası sistem kayıtları esas alınır.
 • Yarışmada belirlenen mekanizma dışında kalan ve kazananı haksız yolla etkilemeye çalışan herhangi bir işlem tespit edildiğinde, ilgili tüm kullanıcılar bu kampanya özelinde ve diğer tüm Yıldız Holding kampanyaları için katılım hakkını kaybedecektir. Yıldız Holding veya ilgili ajans yetkilileri tespit ettikleri bu haksız işlemle ilgili kullanıcıya herhangi bir bilgi vermek ve açıklama yapmak zorunda değillerdir. Bu haksız işlemlere örnek olarak sahte veya asılsız profillerden oy verilmesi, paylaşım yapılması, başvuru yapılması sayılabilir.
 • Yıldız Holding A.Ş., düşük bağlantı hızı, internet kaynaklı sorunlar, sitenin aşırı trafik almasından kaynaklanan problemler ve kullanıcının ya da diğerlerinin sunucularından kaynaklanan virüs, aşırı yüklenme vb. sonucu ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 • Kullanıcı, uygulamanın diğer kullanıcılarıyla olan iletişiminden tamamen kendisi sorumludur. Yıldız Holding A.Ş., bu iletişimlerde yaşanabilen sorun ve anlaşmazlıklardan ve bundan kaynaklanan zarar ve iddialardan sorumlu değildir.
 • Ödül kazanabilmek için katılımcının kayıt bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak sağlamış olması gerekir. Yanlış beyan edilen bilgiler nedeniyle Yıldız Holding A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yanlış bilgi beyan eden kullanıcıların kazanımları iptal edilebilir.
 • Site ve içeriğinin tüm hakları münhasıran Yıldız Holding A.Ş.’ye aittir.
 • Kampanyaya katılanlar yukarıdaki belirtilen kampanya şartnamesini kabul etmiş sayılırlar. Kampanya şartları ile ilgili ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
 • Yıldız Holding A.Ş. katılım koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Yarışmaya katılan herkes, yukarıda belirtilen tüm yarışma şartlarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır.

Gizlilik

Yıldız Holding A.Ş. veya bağlı şirketleri, ziyaretçiler tarafından bu sitedeki formlar aracılığıyla sunulan isminiz, elektronik posta adresiniz, iş ve ev adresiniz, telefon numaranız ve sair kişisel verilerinizi (bundan sonra “Kişisel Bilgiler” olarak anılacaktır) üçüncü kişilere satmayacağını, kiralamayacağını veya hiçbir şekilde kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yıldız Holding A.Ş. veya bağlı şirketleri, Kişisel Bilgileri aşağıdaki amaçlarla sınırlı olmak üzere kullanacaktır: Basılı yayınlar/yazışmalar göndermek, elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek, işe alım sürecinde başvurularınızı değerlendirmek, satın aldığınız malları ve/veya ödüllerinizi teslim etmek. Kişisel Bilgilere, sadece Yıldız Holding A.Ş. veya bağlı şirketlerinin yetkili personeli ve Kişisel Bilgileri gizli tutmayı kabul etmiş olan üçüncü kişi temsilcilerimiz erişebilirler. Yıldız Holding A.Ş. veya bağlı şirketleri, Kişisel Bilgileri açıklamadan, Kişisel Bilgilerden elde edilebilecek istatistik verileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.), web sitesini iyileştirmek ve genel olarak tüketicileri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak amacıyla kullanabilecektir. Elde edilen bu türlü istatistiksel veriler üzerindeki her türlü haklar Yıldız Holding A.Ş. veya bağlı şirketlerine aittir. Yıldız Holding A.Ş. veya bağlı şirketleri, web sitesindeki bağlantılar aracılığıyla ulaşacağınız üçüncü kişilere ait web sitelerinin gizlilik ilkeleri hakkında bir garanti vermez, bu nedenle kişisel olarak belirlenebilir herhangi bir bilgi vermeden önce, gittiğiniz sitelerin gizlilik yaklaşımlarını değerlendirmenizi öneririz.

Etiketler:

Bu yazı için 1 yorum yapıldı:

 1. Şahabettin Görgüner dedi ki:

  Geçen hafta mailime bir hediye kupon göndermiştiniz. Onu kullandım bir kupon kodu daha gönderebilir misiniz acaba?

Yorum Yaz